445/26 Tân Hòa Đông, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân

Máy Xay Điều Thực Phẩm

  • Máy Xay Điều Thực Phẩm
  • Máy Xay Điều Thực Phẩm
Máy Xay Điều Thực Phẩm

Máy Xay

Máy Xay Điều Thực Phẩm

  • Năng suất cao 600 đến 1 tấn / giờ
  • Ra sản phẩm đẹp không ra dầu
  • Chât liệu : Inox 304