CƠ SỞ VĨNH THÀNH

Hotline : 0916 81 81 27

Chính sách đổi / trả hàng và hoàn tiền

Một số điều kiện thuộc chính sách đổi trả, quý khách vui lòng xem qua chính sách sau đây trước khi thực hiện việc đổi trả hàng.

Hiện Cơ Sở Vĩnh Thành không có chính sách đổi trả hàng hoá
Hàng hoá đã mua rồi không chấp nhận đổi trả và hoàn tiền